Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

УЧИЛИЩЕН ФЕСТИВАЛ МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2010

Р Е Г Л А М Е Н Т


1. Място на провеждане: варненски средни и висши училища, които тачат патриотизма.

2. Право на участие:

2.1. Деца и ученици

2.2. Студенти

2.3. Учители и преподаватели

3. Изисквания:

3.1. Според избора на средното или на висшето училище.

3.2. Изпълнения и творби извън изискванията не се допускат до участие.

3.3. Организаторите и семействата им нямат право да участват в конкурса.

3.4. Широко медийно отразяване от училищни екипи.

4. График:

4.1. Ден на вярата, надеждата, любовта и мъдростта: 17 септември.

4.2. Ден на будителите: заключителен празничен концерт.

КОНКУРС МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2010-2011

Р Е Г Л А М Е Н Т


1. Право на участие:

1.1. Деца и ученици от 4 възрастови групи:

 • подготвителна група - 2. клас
 • 3. - 5. клас
 • 6. - 8. клас
 • 9. - 12. клас

1.2. Студенти

1.3. Учители и преподаватели  от ВУ

2. Изисквания:

2.1. Параметри на участието:

 • Конкурсът е премиера за конкурсните творби и за конкурсните изпълнения.
 • Художествено изпълнение на литературна творба:
  • индивидуално - до 5 мин.
  • колективно - до 15 мин. в три категории:
   • училищни групи
   • извънучилищни състави
   • смесени групи – от различни възрасти и общности.
 • Литературна творба - до 8684 знака с интервалите, Verdana 10.
 • Рисунка - максимален формат А 3, свободна техника.
 • Снимки – до 3 цифрови снимки.
 • Слайдшоу - до 12 слайда от авторски снимки на power point.

2.2. Задължителна придружаваща информация:

 • трите имена на автора; селище, училище, клас; личен телефон и личен е-mail
  • в е-заявка за изпълнение и за всеки участник от групата или състава,
  • под заглавието на литературната творба,
  • на гърба на рисунката.
 • Тази информацията се тълкува като:
  • декларация за авторство,
  • декларация за премиера на творбата или на изпълнението.

2.3. График:

 • 1. ноември – 3. март
 • До 1. февруари се депозират:
  • заявки за изпълнение:
  • рисунки:
   • на ул. Шипка 17А с надпис на гърба Конкурс_МБ_2011, kлас 
  • литературни творби: 
   • elkarina@abv.bg с тема на писмото Konkurs_MB_2011,клас
  • снимки: 
   • kremi70@abv.bg с тема на писмото Konkurs_MB_2011,клас
  • слайдшоу: 
   • kremi70@abv.bg с тема на писмото Konkurs_MB_2011,клас
   • на бул. Осми приморски полк 43, № 1111 за Кonkurs_MB_2011,клас
  • Втората сряда на февруари от 11.30 в ОПИЦ на ул. Шипка 17А се провежда техническа конференция за конкурса за изпълнение.
  • Втората събота на февруари от 9.00 се провежда конкурсът за изпълнение

2.4. Изпълнения и творби извън изискванията не се допускат до участие.

2.5. Организаторите и семействата им нямат право да участват в конкурса.

3. Критерии за оценка:

  • оригинална гледна точка, защитена:
   • по оригинален начин;
   • според избрания жанр;
   • в съответствие с възрастта на участника / участниците.
  • единен, цялостен и завършен продукт, съответстващ на:
   • темата на конкурса;
   • жанровите изисквания;
   • задължителните за възрастта знания и умения.
  • нормативна езикова и графична компетентност.
  • нормативни умения за:
   • графично оформяне на текста;
   • техническо реализиране на конкурсния продукт.

4. Резултати и награждаване:

  • Във всички категории и възрасти се присъждат 1., 2. и 3. награда.
  • Резултатите се обявават през третата седмица на февруари на адрес: 
   www.obrazovanie- varna.com.
  • Лауреатите се награждават на последния февруарски брифинг на кмета.
  • Празничният концерт е на 1 март. 

За контакти:


621 024  0882 567 009 elkarina@abv.bg – рисунки и изпълнения

711 022  0882 567 011 elkarina@abv.bg – литературни творби

659 150  0882 567 001 kremi70@abv.bg – снимки и слайдшоуКъм началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com