Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

Fair Play турнир Рицари на словото


Конкурс за оригинален прочит и убеждаващо позитивно представяне
на български разказ на младежка тема

Същност

Състезание за:

 • оригинален правдоподобен прочит,
 • убеждаващо позитивно представяне на художествена литературна творба и
 • подкрепяща рицарска съпричастност към приятелски пристрастия.

Цел

 • Разпознаване на младежкия вкус за разказ.
 • Утвърждаване на умения за адекватен прочит и убеждаващо позитивно представяне на художествена литературна творба.
 • Утвърждаване на рицарска съпричастност към приятелски пристрастия.

Условия

 • Словесният турнир за наградите Разказ на младежка тема 2009 и Рицар на словото 2009 се провежда при условия на Fair Play
 • Всички участници се запознават с 5-те разказа, номинирани в конкурса за разказ на младежка тема: https://www.varnanamladite.com/?idpub=525
 • Всеки участник избира своя разказ фаворит и го съобщава на адрес: prolitera@abv.bg
 • Всеки участник се подготвя самостоятелно за представянето и за защитата на своя разказ фаворит. Има право да ползва компетентни консултации от специалисти. Има възможност да потърси за консултации специалисти от Варненската литературна школа.
 • Всеки участник сам организира своята подкрепа по време на Турнира.

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Участници:

1.1. Рицари на словото: ученици от  9. - 12. клас

1.2. Консултанти: преподаватели от средни и от висши училища, литературни критици и специалисти по публично говорене, готови да участват в предварителната подготовка на състезателите

1.3. Фенове на състезателите: съмишленици, готови рицарски да подкрепят рицарите на словото по време на турнира.

2. Изисквания:

2.1. Параметри на турнира:

  • Публично представяне и защита на 5-те разказа, номинирани в конкурса за разказ на младежка тема: https://www.varnanamladite.com/?idpub=525
  • Всеки номиниран разказ се представя и защитава от отделен Рицар на словото.
  • Съдържание на представянето и на защитата – позовава се на достойнствата на избрания разказ, не се ползва от недостатъците на конкурентните разкази
  • Времетраене на представянето и на защитата - 5 минути
  • Форма – устно публично изложение
  • Подкрепа – всеки състезател сам осигурява своя фен-клуб.

2.2. Информация за всеки участник:

  • заглавие на разказа, избран за представяне и за защита;
  • трите имена на ученика, имена на училището и на паралелката;
  • e-mail и телефон за връзка.

2.3. Срокове и адрес:

  • заявка за участие – до 23 юни вкл. на адрес prolitera@abv.bg;
  • време за подготовка на представянето и на защитата – до 28 юни

2.4. Участници извън изискванията не се допускат до участие.

3. Провеждане:

  • 29 юни 2009, 15.00 часа, зала Пленарна на Община Варна
  • На място се формират 5 групи от защитници за всеки от номинираните разкази
  • Неизбраните разкази се представят и защитават от служебни защитници.
  • Всяка група заседава до 10 минути и излъчва свой говорител.
  • Всеки номиниран разказ се представя и защитава от избрания от групата Рицар на словото

4. Оценяване и гласуване:

  • Участниците и публиката избират чрез пряко тайно гласуване:
   • Разказ на младежка тема 2009
   • Рицар на словото 2009
  • Всеки участник и всеки зрител на турнира избира по един фаворит сред разказите и по един фаворит сред рицарите на словото.
  • Титлата Разказ на младежка тема 2009 се присъждат на разказа, спечелил най-много гласове.
  • Титлата Рицар на словото 2009 се присъждат на рицаря, спечелили най-много гласове.

3. Резултати, награда и и награждаване:

  • 29 юни 2009, 17.00 часа, зала Пленарна на Община Варна
  • Книгата „1000 причини да се гордеем, че сме българи”.
  • Кметът на Община Варна награждава лауреатите: автора на Разказ на младежка тема 2009 и Рицар на словото 2009.

4. Контакти:


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
 1. Безусловно, последователно, убедено и непрекъснато спазване на принципа Fair Play.
 2. Оригинален правдоподобен прочит на разказа, защитен:
  • по оригинален и позитивен начин;
  • в съответствие с жанра – устно публично слово;
  • в съответствие с нормативните за възрастта знания и умения.
 3. Единна, цялостна и завършена реч, съответна на:
  • задачата на турнира;
  • жанровите изисквания към устното публично слово;
  • нормативните за възрастта знания и умения.
 4. Езикова култура, съответна на нормативните за възрастта знания и умения.
 5. Нормативни умения за устно публично слово.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com