Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

Fair Play турнир Рицари на словото


Конкурс за оригинален прочит и убеждаващо позитивно представяне
на български разказ на младежка тема

Същност

Състезание за:

  • оригинален правдоподобен прочит,
  • убеждаващо позитивно представяне на художествена литературна творба и
  • подкрепяща рицарска съпричастност към приятелски пристрастия.

Цел

  • Разпознаване на младежкия вкус за разказ.
  • Утвърждаване на умения за адекватен прочит и убеждаващо позитивно представяне на художествена литературна творба.
  • Утвърждаване на рицарска съпричастност към приятелски пристрастия.

Условия

  • Словесният турнир за наградите Разказ на младежка тема 2009 и Рицар на словото 2009 се провежда при условия на Fair Play
  • Всички участници се запознават с 5-те разказа, номинирани в конкурса за разказ на младежка тема: http://www.varnanamladite.com/?idpub=525
  • Всеки участник избира своя разказ фаворит и го съобщава на адрес: prolitera@abv.bg
  • Всеки участник се подготвя самостоятелно за представянето и за защитата на своя разказ фаворит. Има право да ползва компетентни консултации от специалисти. Има възможност да потърси за консултации специалисти от Варненската литературна школа.
  • Всеки участник сам организира своята подкрепа по време на Турнира.

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Участници:

1.1. Рицари на словото: ученици от  9. - 12. клас

1.2. Консултанти: преподаватели от средни и от висши училища, литературни критици и специалисти по публично говорене, готови да участват в предварителната подготовка на състезателите

1.3. Фенове на състезателите: съмишленици, готови рицарски да подкрепят рицарите на словото по време на турнира.

2. Изисквания:

2.1. Параметри на турнира:

    • Публично представяне и защита на 5-те разказа, номинирани в конкурса за разказ на младежка тема: http://www.varnanamladite.com/?idpub=525
    • Всеки номиниран разказ се представя и защитава от отделен Рицар на словото.
    • Съдържание на представянето и на защитата – позовава се на достойнствата на избрания разказ, не се ползва от недостатъците на конкурентните разкази
    • Времетраене на представянето и на защитата - 5 минути
    • Форма – устно публично изложение
    • Подкрепа – всеки състезател сам осигурява своя фен-клуб.

2.2. Информация за всеки участник:

    • заглавие на разказа, избран за представяне и за защита;
    • трите имена на ученика, имена на училището и на паралелката;
    • e-mail и телефон за връзка.

2.3. Срокове и адрес:

    • заявка за участие – до 23 юни вкл. на адрес prolitera@abv.bg;
    • време за подготовка на представянето и на защитата – до 28 юни

2.4. Участници извън изискванията не се допускат до участие.

3. Провеждане:

    • 29 юни 2009, 15.00 часа, зала Пленарна на Община Варна
    • На място се формират 5 групи от защитници за всеки от номинираните разкази
    • Неизбраните разкази се представят и защитават от служебни защитници.
    • Всяка група заседава до 10 минути и излъчва свой говорител.
    • Всеки номиниран разказ се представя и защитава от избрания от групата Рицар на словото

4. Оценяване и гласуване:

    • Участниците и публиката избират чрез пряко тайно гласуване:
      • Разказ на младежка тема 2009
      • Рицар на словото 2009
    • Всеки участник и всеки зрител на турнира избира по един фаворит сред разказите и по един фаворит сред рицарите на словото.
    • Титлата Разказ на младежка тема 2009 се присъждат на разказа, спечелил най-много гласове.
    • Титлата Рицар на словото 2009 се присъждат на рицаря, спечелили най-много гласове.

3. Резултати, награда и и награждаване:

    • 29 юни 2009, 17.00 часа, зала Пленарна на Община Варна
    • Книгата „1000 причини да се гордеем, че сме българи”.
    • Кметът на Община Варна награждава лауреатите: автора на Разказ на младежка тема 2009 и Рицар на словото 2009.

4. Контакти:


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
  1. Безусловно, последователно, убедено и непрекъснато спазване на принципа Fair Play.
  2. Оригинален правдоподобен прочит на разказа, защитен:
    • по оригинален и позитивен начин;
    • в съответствие с жанра – устно публично слово;
    • в съответствие с нормативните за възрастта знания и умения.
  3. Единна, цялостна и завършена реч, съответна на:
    • задачата на турнира;
    • жанровите изисквания към устното публично слово;
    • нормативните за възрастта знания и умения.
  4. Езикова култура, съответна на нормативните за възрастта знания и умения.
  5. Нормативни умения за устно публично слово.Към началото на страницата

© 2008-2013, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com