Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

Конкурс за есе и за рисунка


Кмет за един ден
или
Какво ще направя за Варна, ако стана кмет за един ден?

Пилотен проект на ЕС за местна демокрация 2008,
обединяващ Варна, Одеса, Мадрид и Брюксел


Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Право на участие:

 • Ученици от 8. до 12. клас.

2. Изисквания:

2.1. Параметри на участието:

 • до 8606 знака с интервалите за есето / около 4 страници Times New Roman 12 м;
 • е-вариант или 3 копия хартиен и е-вариант на есето в запечатан плик с надпис:

За конкурса Кмет за един ден;

 • свободен жанр и размер на рисунката, запечатана в плик или папка с надпис:

За конкурса Кмет за един ден.

2.2. Критерии за оценка:

 • Значима за живота на града идея.

 • Вдъхновяващо представяне на идеята.

 • Единен, цялостен и завършен текст – словесен или визуален.

 • Нормативна за възрастта езикова или визуална компетентност.

 2.3. Придружаваща информация:

 • в отделен прикачен файл/в отделен запечатан плик, поставен в плика или папката с творбата;
 • трите имена на автора;селище, училище, клас; личен телефон и е-mail за връзка.

2.4. Срок за представяне на творбите: 17.00 ч. на 14.10.2008 г.

2.5. Адреси за изпращане на творбите:

 • prolitera@abv.bg
 • гр. Варна 9000, бул. „Осми приморски полк” № 43, Информационен център на Община Варна

2.6. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

3. Резултати и награждаване на авторите на най-доброто есе и на най-добрата рисунка:

 • 17.10.2008; Община Варна

4. За контакти:Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com