Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

На Учителя! С любов!

Онлайн конкурс за стихотворение, есе и снимка – май 2009


Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Право на участие:

1.1. Ученици:    5. - 8. клас    9. - 12. клас

1.2. Учители

2. Изисквания:

2.1. Параметри за участие на едно лице:

  • 1 есе, 1 стихотворение до 6 200 знака, Verdana 10
  • 1 снимка до 3 МВ и 2000 pix откъм дългата страна

2.2. Придружаваща информация в отделен файл:

  • заглавие на творбата;
  • трите имена на автора, селище, училище, клас;
  • e-mail и телефон за връзка.

2.3. Срок и адреси за изпращане на творбите:

2.4. Творби извън изискванията не се допускат до участие.

3. Резултати и награждаване:

4. Контакти:


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 1. Оригинална гледна точка, защитена:
  • по оригинален начин;
  • в съответствие с избрания жанр;
  • в съответствие с възрастта на участника.

 2. Единна, цялостна и завършена творба, адекватна на:
  • темата на конкурса;
  • жанровите изисквания;
  • задължителните знания и умения за възрастта.

 3. Езикова компетентност, съответна на задължителните училищни изисквания.

 4. Нормативни умения за:
  • графично оформяне на текст;
  • техническо изпълнение на снимка.


  Към началото на страницата

  © 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com