Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Конкурси

Онлайн конкурс за приказки и за притчи


Литературен онлайн маратон
“12 приказки и 12 притчи за доброто”
Април 2008 – Март 2009 г.

Възлюби Бога Свой
с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си разум.

Възлюби ближния като себе си.

МЕСЕЧНИ ТЕМИ

- Април 2008 - Аз съм твоят Бог, да нямаш други богове освен Мене.

- Май 2008 - Не си прави кумири, не им се кланяй и не им служи.

- Юни 2008 - Не изговаряй напразно Името на своя Бог.

- Юли 2008 - Шест дни работи, а седмия посвети на Бога, който го освети.

- Август 2008 - Почитай баща си и майка си.

- Септември 2008 - Не убивай.

- Октомври 2008 - Не прелюбодействувай.

- Ноември 2008 - Не кради.

- Декември 2008 - Не лъжесвидетелствай против ближния си.

- Януари 2009 - Не пожелавай нещо, което е на ближния ти.

- Февруари 2009 – Обичай ближния като себе си и помагай на изпадналия в беда.

- Март 2009 - Не прави на другия това, което не искаш да правят на тебе.

Конкурсът приключи. Резултатите ...

РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие:

1.1. Ученици от:

  • 5. – 8. клас
  • 9. – 12 клас

1.2. Семейства с ученици от 1. - 4. клас

1.3. Учители

2. Изисквания:

2.1. Параметри на участието:

  • онлайн
  • по 1 приказка или по 1 притча месечно
  • всеки месец от април 2008 г. до март 2009 г. включително
  • до 1 печатна страница за притча - прикачен файл, Verdana/9
  • до 3 печатни страници за приказка - прикачен файл, Verdana/9
  • В ежемесечното класиране участват всички нормативни притчи или приказки по месечната тема. 
  • В крайното класиране участват всички, които са представили 12 нормативни притчи или 12 нормативни приказки – по една за всеки конкурсен месец.

2.2. Задължителна придружаваща информация в отделен прикачен файл:

  • трите имена на автора / на съавторите от семейството
  • селище и училище на автора / на съавторите от семейството
  • клас на автора / на съавторите от семейството
  • мейл за връзка с автора / със съавторите от семейството.

2.3. Време:

  • за провеждане на маратона: април 2008 – март 2009
  • за представяне на творбите: 23 число от всеки конкурсен месец
  • за месечно класиране: краят на всеки конкурсен месец
  • за класиране в маратона: навръх Цветница 2009

2.4. Място:

3. Класиране:

  • ежемесечно и окончателно;
  • по точкова система, която отчита:
   • единство, цялостност и завършеност на текста;
   • оригиналност на идеята;
   • тематично и жанрово съответствие;
   • езикова култура, съответна на възрастта.

4. Награди:

4.1. За участници в Маратона

  • За месечните лауреати - екскурзия до Рилския манастир през пролетната ваканция.
  • Участват всички, спечелили първо място в месечните конкурси.

4.2. За победителите в Маратона

  • За приказка - Онлайн Шехерезада и Приказно семейство: пътешествие до Йерусалим
  • За притча - Онлайн Мъдрец и Мъдрото семейство: пътешествие до Йерусалим

5. Награждаване:

  • Навръх Великден 2009
  • Насред Варна

6. За контакти: prolitera@abv.bgКъм началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com