Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Да почетем, като прочетем 2022

ЯНУАРИ

•2. 100 г. от рождението на Блага Димитрова – българска писателка, поетеса, литературен критик  /1922–2003/.

•28. 100 г. от рождението на Цветан Ангелов – български детски писател. Автор на текста  на детската песничка „Тихо се сипе първият сняг“ /1922 – 1982/.

•30. 140 г. от рождението на Теодор Траянов – български поет, символист  /1882 – 1945/.

ФЕВРУАРИ

•3. 140 г. от рождението на Добри Немиров – български автор на разкази, романи, пътеписи и пиеси, библиотекар на Българското книжовно дружество (БАН) и в Министерството на благоустройството /1882–1945/.

•11. 75 г. от рождението на Миряна Башева – българска поетеса и журналистка, авторка на текстове на песни и на сценарии /1947–2020/.

•12. 120 г. от рождението на Светослав Минков – български писател и преводач. Баща на българската фантастика /1902–1966/.

•28. 115 г. от рождението на Емилиян Станев – български писател  /1907–1979/.

МАРТ

•11. 120 г. от рождението на Борис Шивачев – български писател и критик 

•27. 90 г. от рождението на Слав Хр. Караславов – български поет и белетрист /1932 – 2002/.

•28. 135 г. от рождението на Димчо Дебелянов – български поет, автор на лирични и сатирични стихотворения, преводач /1887–1916/.

•30. 95 г. от рождението на Иван Дашев Радоев – български драматург, поет и журналист /1927–1994/.

АПРИЛ

•1. 100 г. от излизането на бр. 1 на „Хиперион“, месечно списание за литература и изкуство. Редакционният комитет е в състав Теодор Траянов, Иван Радославов и Людмил Стоянов, списанието е орган на българския символизъм /1922–1931/.

•25.  60 г. от рождението на Петя Дубарова – българска поетеса /1962–1979/.

•27. 140 г. от рождението на Боян Пенев – български литературовед и литературен историк, един от най-изтъкнатите български литературни историци и критици от първите десетилетия на ХХ век /1882–1927/.

МАЙ

•15. 130 г. от написването на възрожденското стихотворение „Химн на св. св. Кирил и Методий“ с първи стих „Върви, народе възродени“ от  Стоян Михайловски /1892 г./.

•23. 110 г. от рождението на Яна Язова с истински имена Люба Тодорова Ганчева – българска поетеса, белетристка и детска писателка /1912–1974/.

ЮНИ

•15. 150 г. от рождението на Антон Страшимиров – български писател, драматург, публицист /1872–1937/.

•16. 75 г. от рождението на Кирил Кадийски – български поет, есеист, преводач и дипломат /1947/.

•17. 90 г. от рождението на Андрей Германов – български поет и преводач  /1932–1981/.

•22. 160 г. от рождението на Иван Димитров Шишманов – български литературовед, общественик, академик, фолклорист и етнограф /1862 –1928/.

ЮЛИ

•18. 145 г. от рождението на Елин Пелин (Димитър Стоянов) – български писател, наричан „певец на българското село“ /1877 – 1949/.

АВГУСТ

•21. 120 г. от рождението на Ангел Каралийчев – български писател, преводач, автор на разкази и книги за деца /1902–1972/.

СЕПТЕМВРИ

•200 г. от рождението на Добри Чинтулов – български поет, композитор, педагог и културно-просветен деец /1822 – 1886/.

•6. 210 г. от рождението на Иларион Макариополски (Стоян Михайловски) – български православен духовник, макариополски епископ на Цариградската патриаршия, водач на църковно-националната борба, митрополит /1812–1875/.

•16. 120 г. от рождението на Камен Зидаров – български поет и драматург /1902–1987/.

ОКТОМВРИ

•16. 120 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова – българска писателка, преводач от италиански език и общественик, творец на романи и драми с 

•25. 120 г. от рождението на Борис Ангелушев – български художник и основоположник на книгооформлението в България /1902–1966/.

НОЕМВРИ

•1. 100 г. от обявяването на Деня на народните будители – общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери  /31 октомври 1922/.

•2. 125 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател и преводач /1897–1951/.

•3. 100 г. от рождението на Георги Свежин (Георги Иванов Нейков) –  български поет /1922–2001/.

•25. 90 г.  от рождението на Георги Струмски, псевдоним на Георги Асенов Йорданов – български автор на стихове за деца и възрастни, художествена публицистика, поеми, разкази и повести / 1932–2013/.

ДЕКЕМВРИ

•7. 140 г. от рождението на Георги Михов Райчев – български писател и драматург /1882–1947/.

•25. 95 г.от рождението на Любен Дилов Иванов – български писател, автор на научна фантастика /1927–2008/.

През 2022 г. се навършват:

 

410 г. от рождението на Петър Парчевич – български епископ, доктор по богословие и каноническо право, смятан за един от великите българи през XVII век  /1612 – 1674/.

300 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“, пръв идеолог на Българското национално възраждане /1722–1773/.

260 г. от написването на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски /1762/.

210 г. от рождението на Тонка Тихова Обретенова (Баба Тонка) – българска  революционерка и национален герой /1812–1893/.

200 г. от рождението на Александър Богориди – османски политик от български произход, първият областен управител на Източна Румелия (1879 – 1884) /1822 – 1910/.

2022 г. е обявена за:

Международна година на занаятчийския риболов и аквакултури

Световни годишнини и  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС :

•    2018 – 2027 години Трето десетилетие на ООН за изкореняване на бедността

•    2018 – 2028 години Международно десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие"

•    2019 – 2028 години Десетилетие на семейното земеделие

•    2019 – 2028 години Десетилетие на мира в памет на Нелсън Мандела

•    2021 – 2030 години Десетилетие на ООН за здравословно стареене

•    2021 – 2030 години Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

•    2022 – 2032 години Международно десетилетие на местните езици

 

Календарът е изработен въз основа на календара на отдел „Методичен“ при Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив. Благодарим на екипа, чийто труд години наред служи и на нашата инициатива.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com