Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Да почетем, като прочетем 2018

Дати и събития 2018

ЯНУАРИ

170 г. от рождението на Христо Ботев, революционер и публицист (1848-1876)

140 г. от рождението на Пейо Яворов, поет и драматург (1878-1914)

ФЕВРУАРИ

130 г. от рождението на Людмил Стоянов, писател, литературовед и общественик (1888-1973)

100 г. от рождението на Веселин Андреев, поет и публицист (1918-1991)

АПРИЛ

95 г. от рождението на Радой Ралин, поет и сатирик (1923-2004)
125 г. от рождението на Елисавета Багряна, поетеса (1893-1991)

МАЙ

155 години от първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий. 11 май става техен църковен празник от 1863 г. В София го организира учителят Сава Филаретов.  През 1858 г.  празникът на светите равноапостоли бил отбелязан в Пловдив с тържествена служба в църквата "Света Богородица", след което учителят Йоаким Груев произнесъл вълнуващо слово за живота и делото им. 

АВГУСТ

165 г. от рождението на Стоян Ст. Заимов, революционер и обществен деец, книжовник, директор на Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (1853-1932)

130 г. от рождението на Дора Габе, поетеса и преводачка (1888-1983)

190 г. от рождението на Христо Г. Данов, основоположник на българското книгоиздаване (1828-1911)  

СЕПТЕМВРИ

120 г. от рождението на Димитър Талев, писател (1898-1966)

150 г. от рождението на Мара Белчева, поетеса (1868-1937)

190 г. от рождението на Йоаким Груев, книжовник и общественик (1828-1912)

120 г. от рождението на Христо Смирненски, поет и сатирик, журналист (1898-1923)

ОКТОМВРИ

140 г. от рождението на Михаил Арнаудов, фолклорист, етнограф, литературен историк (1878-1948)

180 г. от рождението на Марин Дринов, историк и държавник, един от основателите на Българското книжовно дружество и негов пръв председател (1838-1906)

НОЕМВРИ

145 г. от рождението на Божан Ангелов, литературен критик и историк, директор на Народна библиотека „ Св.Св. Кирил и Методий” (1873-1958)

185 г. от рождението на Добри Войников, възрожденски учител, драматург и журналист, създател на българската драма (1833-1878)

135 г. от рождението на Сирак Скитник, псевдоним на Панайот Христов, поет символист, художник и театрален критик (1883-1943) 

105 г. от рождението Асен Босев, български поет и преводач, автор на детско-юношеска литература (1913-1997)

ДЕКЕМВРИ

130 г. от рождението на Иван Данчов, лексикограф, един от авторите на първата Българска енциклопедия, създадена през 1936 г. (1888-1960)

140 г. от основаването на Народната библиотека  „Св.св. Кирил и Методий”  през 1878 

150 г. от рождението на Димитър Страшимиров, писател, драматург, публицист, историк, автор на първите публикации за живота и делото на Левски (1868-1939)

През 2018 г. се навършват:

240 г. от рождението на Никола Карастоянов, издател и основател на една от първите печатници  у нас (1778-1878)

225 г. от рождението на Неофит Рилски, книжовник, просветител и пръв новобългарски  учител (1793-1881)

2018 година е:

Обявена от Европейския съвет и Европейския парламент за Европейска година на културното наследство. Целта на тази инициатива е да се повиши осведомеността за европейската история и ценности и да се засили усещането за европейска идентичност. Инициативата привлича вниманието към възможностите за културното ни наследство, но и към предизвикателствата, пред които е изправено.

Световни годишнини и  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС:

2010 – 2020 Международно десетилетие на пустините и борбата против опустиняването.

2011 – 2020 Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност.

2011 – 2020 Международно десетилетие на биоразнообразието.

2011 – 2020 Трето международно десетилетие за премахване на колониализма.

2014 – 2024 Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

2015 – 2024 Международно десетилетие на хората от африкански произход.

2016 – 2025 Международно десетилетие на действие по отношение на храненето.

Този календар е изработен въз основа на страницата Бележити дати 2018, подготвена от Ангелина Ставрева от Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов". Екипът на Варненската литературна школа е много благодарен за последователното и точно информиране за забележителни дати и годишнини. То е неоценима възможност за инициативата „Да почетем, като прочетем”.Към началото на страницата

© 2008-2013, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com