Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Проекти

МАРАТОН ЗА ДОБРО

МАРАТОН ЗА ДОБРОТО


МЕСЕЧНИ ТЕМИ:

 1. Обичай себе си, другия, природата.
 2. Грижи се за себе си, за другия, за природата.
 3. Вярвай в себе си, в другия, в природата.


Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Участници:

1.1. Ученици:

  • до 4. клас
  • до 7. клас
  • до 12. клас

1.2. Семейства с деца до училищна възраст

1.3. Други

2. Изисквания:

2.1. Параметри на участието:

  • по един илюстриран пътепис с оригинално заглавие за всяка от трите теми,
  • до 999 думи Verdana 9 за пътеписа и до 3 снимки за илюстриране,
  • във файл, назован ЕM_№_zaglavie_na_tvorbata
  • В месечното класиране участват нормативните творби по месечната тема. 
  • В крайното класиране участват тройките от нормативни творби по трите теми.

2.2. Придружаваща информация под заглавието на творбата:

  • трите имена на автора / на съавторите от семейството за 1.2.,
  • селище и училище на автора / на съавторите деца от семейството за 1.2.,
  • години на автора / на съавторите деца от семейството за 1.2.,
  • телефон за връзка с автора / със съавторите от семейството за 1.2.
  • Тази информация се тълкува като декларация за авторство и за премиера.

2.3. Време:

  • за провеждане на маратона: 24 юни – 24 септември
  • за представяне на творбите: 24 число от всеки конкурсен месец
  • за месечно класиране: краят на съответния конкурсен месец
  • за класиране в Маратона: 30 октомври

2.4. Място:

2.5. Творби извън изискванията не се допускат до участие в Маратона.

2.6. Организаторите и семействата им нямат право да участват в Маратона.

3. Класиране:

  • ежемесечно и окончателно;
  • по точкова система, която отчита:
   • единство, цялостност и завършеност на текста;
   • тематично и жанрово съответствие;
   • оригинално разработване на идеята;
   • езикова култура, съответна на възрастта;
   • снимки, подходящи за творбата и за възрастта.

4. Награди:

4.1. За месечните първенци – 1., 2. и 3.

4.2. За победителите в Маратона – 1., 2. и 3.

5. Награждаване:

  • На 1 октомври 2014
  • В Екопарк Варна

6. За контакти:

          prolitera67@gmail.comКъм началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com