Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Проекти

Възкресенски маратон за доброто „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2011”

 
 

Наука без религия е куца, а религия без наука е сляпа.

 Алберт Айнщайн

От Трифоновден 2011 до Великден 2011 и след това

От Никифоровден (09.02.2011) до Гергьовден (06.05.2011) заради грипа

Цели:

Запознаване на ученици от 5. клас с общочовешкото в християнската ценностна система. Осъзнаване и утвърждаване на тази същност на нормите като образец и за съвременната личност. Осъзнаване и развиване на творчеството като типова проява на човека.

Мотиви:

Съдействие за възпитаването на децата според универсални нравствени ценности. Създаване на условия за осъзнаване и развиване на творческия потенциал на всеки.

Образец:

12 седмици 12 паралелки от 12 училища на Варна последователно четат и тълкуват 12 приказки за универсални ценности в християнските нравствени норми. Ежеседмично децата пишат съчинение по преживяно, свързано с престъпване на поредната норма.

Всички ползват книжката „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_1_2010”. Тя бе сътворена от участниците в първия великденски маратон за доброто. Той се проведе през 2010.

Дейности:

1. Седмичен прочит и тълкуване на приказка за нравствена норма: 07.02. – 02.05.2011.

Ползва се

 • часът на класа,
 • час за СИП или
 • редовен час.

Прочитът, тълкуването на текст, съчинението по преживяно и участието в конкурси съответстват на учебната програма. Съчиненията се задават като домашно по желание.

2. Утвърждаване на:

 • нравствените норми като правила за лично поведение,
 • сътворяването като типова човешка проява.

3. Е-маратон „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_3_2011” – конкурс за

 • дузина съчинения за
 • дузина лични премеждия заради нарушаване на
 • дузината нравствени норми.

Изискванията са:

 • до 1800 знака с интервалите, Verdana10
 • в прикачен файл на адрес: prolitera67@gmail.com
 • в срок до: 1. - 14.02, 2. - 21.02, 3. - 28.02, 4. - 07.03, 5. - 14.03, 6. - 21.03, 7. - 28.03, 8. - 04.04, 9. - 11.04, 10. - 18.04, 11. - 25.04, 12. - 02.05. 
 • с тема на писмото: ZA_IGRACHKA_PLACHKA_3_2011_1-12, където 1-12 е номерът на съчинението за нарушената норма от приказката.
 • трите имена, класа и училището под заглавието на съчинението: тълкуват се като декларация за авторство.

5. Четене на 12-те приказки за доброто на „Маратона на четящите хора” през Април 2011 в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков”.

6. Създаване на е-книжка „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_3_2011” с избрани съчинения от участници в маратона. Творческият екип включва доброволци от всички училища участници.

7. 16.03.2011 - Лазаровден: премиера на книжката „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”, сътворена от участниците в първия рождественски маратон за доброто от Кръстовден до Никулден 2010. Отсега каним всички фенове на маратоните за доброто да се включат в:

 • Изиграване и разпознаване на 12-те нравствени норми от приказките.
 • Авторски прочит на 12 съчинения по преживяно - по 1 за всяка норма.
 • Награждаване на участниците в премиерата с „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”.
 • Изложба от авторски варианти на „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_1_2010” на участници във Възкресенския маратон 2011.
 • Музикален поздрав за всички фенове на маратоните за доброто.

Очаквани резултати:

1. Промяна към добро в поведението на децата.

2. Преживяване на сътворяването като типова човешка наслада.

3. Трениране на:

 • правото на свободен избор,
 • готовността за състезаване,
 • волята за творческа изява и за победа.

4. Развиване на уменията за:

 • четене,
 • тълкуване,
 • преразказване,
 • съчиняване по преживяно,
 • поправяне на сътвореното.

5. Изграждане на маратонски умения за:

 • продължителна,
 • ритмична и
 • системна творческа работа по ясен регламент с точен график.

6. Развиване на уменията за полезна употреба на компютъра.

7. Разпознаване на Мрежата като среда за творческо споделяне и съпреживяване.

Критерии за оценка на съчиненията по преживяно:

Единен, цялостен и завършен текст, съответстващ на:

 • седмичната тема,
 • жанровите и техническите изисквания,
 • задължителните за възрастта знания и умения,
 • адеватната за възрастта креативност,
 • адекватната за възрастта оригиналност. 

Променихме графика на маратона. Причина за промяната е грипната ваканция.

Януари-Февруари 2011Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com