Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Проекти

Рождественски маратон за доброто„ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”
От Кръстовден до Никулден и след това

Цел:

Разпознаване на общочовешкото в християнската ценностна система с ученици от 6. клас. Утвърждаване на разумен образец за поведение на съвременната личност.

Мотиви:

Съдействие за възпитаване на децата чрез универсални нравствени ценности.

Образец:

12 седмици в 12 паралелки от 12 училища на Варна последователно се четат и тълкуват 12 приказки за универсални ценности, разпознати в християнските нравствени норми. Децата, които желаят, пишат ежеседмично и съчинения по преживяно, свързани с престъпване на изучаваната конкретна норма.

Бисерка Алексиева написа приказките за първия e-маратон „12 приказки и 12 притчи за доброто: АПРИЛ 2008 - МАРТ 2009” на Школата и стана първия лауреат маратонец.

Георги Шопов - ученик от 5. клас на СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - написа 12-те най-добри съчинения по преживяно и стана първия победител в първия ученически е-маратон "ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_1_2010".

От двата маратона за доброто се роди книжката "ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_1_2010". Тя е покана към всички кандидат-маратонци.

 

Дейности:

1. Всяка седмица от Кръстовден до Никулден (14.09. – 06.12.) в часа на класа или в час за СИП по БЕЛ се чете и тълкува по 1 приказка. По желание може да се работи и в редовните часове, доколкото прочитът и тълкуването на текст, писането на съчинение по преживяно и участието в конкурси съответстват на учебната програма за 6. клас.

2. Утвърждаване на приказните посланията като разумни норми за лично поведение.

3. Е-маратон „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”: конкурс за 12 съчинения за 12 лични премеждия, предизвикани от нарушаване на дузината норми от дузината приказки. Изискванията са:

 • 12 съчинения по преживяно – за всяка от 12-те норми
 • до 1800 знака с интервалите, Verdana10 – за всяко от съчиненията
 • на адрес: prolitera67@gmail.com
 • до посочените дати за 12-те съчинения: 
  1. - 29.09, 2. - 06.10, 3. - 13.10, 4. - 20.10, 5. - 27.10, 6. - 03.11, 7. - 10.11, 8. - 17.11, 9. - 24.11, 10. - 01.12, 11. - 08.12, 12. - 15.12. 
 • с тема на писмото: IGRACHKA_PLACHKA_2_2010_1-12. Числата от 1 до 12 са за номера на съчинението. Той трябва да съвпада с номера на нормата.
 • трите имена, класа и училището (Тълкува се като декларация за авторство!).

4. Създаване на е-книжка „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010” с избрани съчинения по преживяно. Творческият екип включва доброволци от всички училища участници.

5. Лазаровден 2011: премиера на е-книжка „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”.  Участниците в проекта се включват чрез:

 • Завладяващо представяне на поуката от всяка приказка: по 1 дете от 12-те училища. Представителят се избира от класа участник.
 • Заразяващо представяне на 12 съчинения по преживяно: по 1 дете за всяка норма. Избира се от жури измежду участниците в е-маратона "ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010".
 • Награждаване на авторите от книжката с първите им писателски екземпляри.
 • Награждаване на участниците в проекта.

Очаквани резултати:

1. Промяна към добро в поведението на децата.

2. Трениране на:

 • правото на свободен избор,
 • готовността за състезаване,
 • волята за творческа изява и за победа.

3. Развиване на уменията за:

 • четене,
 • тълкуване,
 • обобщаване,
 • преразказване,
 • съчиняване по преживяно.

4. Изграждане на маратонски умения за:

 • продължителна,
 • ритмична и
 • системна работа по ясен регламент с точен график.

5. Развиване на уменията за полезна употреба на компютъра и на Мрежата.

Критерии за оценка на съчиненията по преживяно:

Единен, цялостен и завършен текст, съответстващ на:

 • седмичната тема,
 • жанровите и техническите изисквания,
 • задължителните за възрастта знания и умения.

1 септември 2010

Ако има училища, които искат да включат и рисуване по темите, ще обявим маратон за рисунки и за илюстриране на е-книжката „ИГРАЧКА_ПЛАЧКА_2_2010”.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com