Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Проекти

Възкресенски маратон за доброто „Играчка плачка”От Ивановден 2010 до Великден 2010 и след това

Цел:

Запознаване на ученици от 5. и от 6. клас с общочовешкото в християнската ценностна система, осъзнаване и утвърждаване на ролята му на образец и за съвременната личност.

Мотиви:

Съдействие за възпитаването на децата според универсални нравствени ценности.

Образец:

12 седмици в 12 паралелки от 12 училища на Варна последователно се чете и тълкува по 1 приказка от 12 приказки за универсалните ценности в християнските нравствени норми. Ежеседмично се пише съчинение по преживяно, свързано с престъпване на изучаваната конкретна норма.

Бисерка Алексиева - авторка на дузината приказки - е лауреат на първия e-маратон „12 приказки и 12 притчи за доброто” на Варненската литературна школа.

Дейности:

1. Ежеседмичен прочит и тълкуване в часа на класа или в час по СИП на 1 приказка - от Ивановден до Великден (07.01.2010 – 04.04.2010). Ако условията позволяват, може да се работи и в редовните часове по БЕЛ, доколкото прочитът и тълкуването на текст, писането на съчинение по преживяно и участието в конкурси съответстват на учебната програма за 5. и за 6. клас.

2. Непрекъснато утвърждаване на нравствените послания на приказките като норми за лично поведение.

3. Състезание „Играчка плачка” - ежеседмично сътворяване на съчинения за лично премеждие заради престъпване на нравствената норма от приказката. Изискванията са:

 • до 1800 знака с интервалите, Verdana10
 • на адрес: prolitera67@gmail.com
 • в срок: 1. - 13.01, 2. - 20.01, 3. - 27.01, 4. - 03.02, 5. - 10.02, 6. - 17.02, 7. - 24.02, 8. - 03.03, 9. - 10.03, 10. - 17.03, 11. - 24.03, 12. - 31.03. Заради неочакваната ваканция срокът за 3. и 4. съчинение става 03.02.2010. 
 • тема на писмото: Za_Igrachka_plachka_2010_1-12, където 1-12 е номерът на нормата, за която е съчинението.
 • трите имена, класа и училището (данните се тълкуват като декларация за авторство).

4. Е-маратон „Играчка плачка” – конкурс за дузина съчинения за дузина лични драматични премеждия, предизвикани от нарушаване на дузината норми от дузината приказки. Изискванията са:

 • 12 съчинения по преживяно – за всяка от 12-те норми
 • до 1800 знака с интервалите, Verdana10 – за всяко от съчиненията
 • изпращане в срок на prolitera67@gmail.com - за всяко от съчиненията
 • тема на писмото: Za_Igrachka_plachka_2010_1-12, където 1-12 е номерът на нормата, за която е съчинението.
 • трите имена, класа и училището (данните се тълкуват като декларация за авторство)

5. Четене на 12-те приказки за доброто на „Маратона на четящите хора” през Април 2010 в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков”.

6. Създаване на е-книжка „12 пъти ИГРАЧКА ПЛАЧКА” с избрани дузини съчинения по преживяно. Творческият екип включва доброволци от всички училища участници.

7. 27.03.2010 - Лазаровден: премиера на книжката "Към Горната земя" - 12 приказки за доброто от Бисерка Алексиева. Участват всички, включени в проекта, чрез:

 • Художествен преразказ на 12-те приказки - по 1 дете от 12-те училища. Представителят се избира от класа участник.
 • Художествен прочит на 12 съчинения по преживяно - по 1 дете за всяка норма. Жури избира децата измежду участниците във великденския маратона "Играчка плачка".
 • Награждаване на всички участници в проекта с книжката "Към Горната земя" - 12 приказки за доброто от Бисерка Алексиева.

  Очаквани резултати:

  1. Промяна към добро в поведението на децата.

  2. Трениране на:

  • правото на свободен избор,
  • готовността за състезаване,
  • волята за творческа изява и за победа.

  3. Развиване на уменията за:

  • четене,
  • тълкуване,
  • преразказване,
  • съчиняване по преживяно.

  4. Изграждане на маратонски умения за:

  • продължителна,
  • ритмична и
  • системна работа по ясен регламент с точен график.

  5. Развиване на уменията за полезна употреба на компютъра и на Мрежата.

  Критерии за оценка на съчиненията по преживяно:

  Единен, цялостен и завършен текст, съответстващ на:

  • седмичната тема,
  • жанровите и техническите изисквания,
  • задължителните за възрастта знания и умения.

  4 януари - 9 март 2010  Към началото на страницата

  © 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com