Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Проекти

Общински проект “Литературен космос”

 1. Наименование на проекта: Литературен космос
 2. Място на осъществяване: България, Балканите, Европа
 3. Идея:

  Проектът залага на културния туризъм. Цели учениците да обогатяват и да подреждат литературно-културния си космос и да развиват своя творчески потенциал интересно и ефективно. Включва пътувания до важни за литературния свят места и срещи с творци и с учени. Двата вида дейности осигуряват съпреживяване на духа на културни обекти и на аурата на творци и на учени, на факти и на събития. Така се актуализират различни образци за човешко и за творческо поведение. Натрупаните знания и чувства обогатяват житейския и читателския опит на учениците, подреждат го и го дооформят. Многопосочните впечатления и преживявания провокират желание и воля за творческо споделяне. Създаването на пътеписи, есета, електронни албуми и блогове се предпоставя на състезателни начала.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

 1. Какъв конкретен проблем искаме да решим и защо е важно това?

  Конкретният проблем са опасните избори за свободното време. Според Годишния доклад за младежта на България за 2005 толерантността към наркотиците на учениците от 15 до 18 г. става все по-голяма. 38 % от гимназистите смятат, че да се пуши "трева" не е страшно, а 17% мислят, че ако ползват наркотици само от време на време, няма да се пристрастят. За над 6000 варненски ученици следователно пушенето на "трева" е възможен модел за свободното време. Той е опасен. Вреди на човека, на близките му и на обществото. Проектът "Литературен космос" предлага по-добро прекарване на свободното време, като съчетава в развиващо единство приятни и полезни дейности.

 2. Каква е идеята ни за разрешаване на този проблем?

  Дейностите, реализиращи идеята "Литературен космос", насочват човека към блаженство чрез културен туризъм; чрез художествена литература и словесно творчество; чрез фотография; чрез документиране и споделяне посредством блогове; чрез възможността пътуването и описването на пътешествията да се избере за професия, свързана със създаване на справочници за туристи.

 3. Какво прави проекта новаторски?

  Проектът е новаторски, защото е комплексен и залага на IT технологиите. Той предлага приятни и полезни пътешествия и срещи с творци, учени, факти и събития от родния, балканския и европейския литературно-културен свят и широко споделяне на преживяното чрез традиционни и нови средства за общуване. Има амбиция да противодейства на негативното в илюзорния свят на наркотиците с позитивното в измисления свят на изкуството. Проектът стимулира употребата на интернет за творческо общуване между съмишленици, провокира да избереш за професия създаването на туристически справочници.

 4. Дейностите за постигане на целите:

  Подготвяне на заявки за екскурзии до Преслав и Плиска, Охрид, Рим. Проучване на туроператори. Възлагане на поръчки. Избор на оферти и на комисари за трите екскурзии. Информиране на учениците и формиране на групи от по 15-20 души. Избор на учители по история, литература и география за предварителна подготовка на участниците. Техническа подготовка съобразно нормативната база. Предварителна среща с всички участници за запознаване с проекта и за огласяване на конкурсите. Предварителна среща на всяка група за проверка на подготовката и за организиране на дейностите по време на екскурзията. Провеждане, документиране, архивиране и огласяване на пътешествията, конкурсите и резултатите от тях. Изработване на продукта "Литературен космос".

 5. Очаквани резултати:

  Очаква се пилотното издание на "Литературен космос" да приключи със създаване на следните продукти: електронен и / или традиционен сборник с есета, пътеписи, интервюта, снимки и рисунки; туристически справочници за трите маршрута на цифров и / или на хартиен носител; блогове; електронни и традиционни фотоалбуми на участниците; оформяне на първото издание на проекта "Литературен космос" като туристически продукт № 1. Очаква се още участниците да бъдат доволни, обогатени със знания, преживявания, свои и приятелски творения и спечелени за дейностите, които са опитали. Както и за художествената литература, защото са видели, преживели и научили много за Преславската, за Охидската книжовна школа и за светите братя Кирил и Методий, посещавайки местата на школите и гроба на Кирил в Рим.

 6. Как ще продължи осъществяването на проекта след приключване на пилотното финансиране?

  Следващите маршрути ще продължат трите линии на проекта - България, Балкани, Европа и тяхната литература и култура. Възможностите са много и разнообразни. Община Варна ще предостави възможност на училищата от града да се състезават за участие в проекта.

 7. По какъв начин може да бъде мултиплициран проектът?

  Проектът "Литературен космос" е модел за организиран младежки културен туризъм, обвързан с IТ технологиите. Може да има различно конкретно съдържание. Важно е да се пътува целенасочено и подготвено до интересни места; да се посещават културни събития; да се правят срещи с творци, учени или съмишленици; да се провокират преживявания и чрез състезания да се стимулира претворяване на видяното, преживяното и премисленото чрез слово и / или образ. Състезателното начало се ориентира още към навик за архивиране и към готовност за прагматично използване на наученото и създаденото. Изграждането на блогове предлага друг ракурс към сътвореното и култивира споделянето като ценност. Комплексната цел изисква ползване на РС, камера и Интернет.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 • Пътувания до места, важни за литературната история на България, на Балканите и на Европа – Велики Преслав и Плиска; Охрид; Рим.
 • Запознаване със събития и творци, осветили тези места, и с паметниците – Преславска и Охридска книжовна школа, делото на светите братя Кирил и Методий. Посещение на българската църква в Рим. Документиране.
 • Конкурси за текстове, за снимки и за слайдшоу.
 • Изработване на електронен и / или хартиен сборник "Литературен космос 1" с творби на пътешествениците.
 • Подреждане на е-изложба от личните албуми на участници в трите екскурзии.
 • Стартиране на блогове.
 • Изработване на любителски справочници за трите маршрута.
 • Изработване на любителски туристически продукт "Литературен космос 1"


Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com