Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Стипендианти

Димитър Радев Маринов

В Община Варна началото на второто столетие от независимостта на България бе почетено чрез още едно начало: обявяване на първия носител на общинската стипендия „Димитър Ефендулов" за докторант на самостоятелна подготовка сред варненските учители по Български език и литература.

Това не бе случайно. На 22.09.2009 се навършиха 80 години от рождението на Димитър Ефендулов: доайен на варненските учители по Български език и литература.

Димитър Радев Маринов - учител по Български език и литература от           ОУ "Петко Р. Славейков", Варна и докторант на самостоятелна подготовка в Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" на Българската академия на науките се пребори за правото да положи началото на традиция, която да утвърди примера на учителя и на учения. Преди три години той напусна земния свят, но не и душите на своите близки и приятели.

В знак на почит към личността и делата му през пролетта на 2007 Общинският съвет на Варна гласува създаване на почетната стипендия.

Съдбата реши първият носител да бъде отличен през 2009: за 80-летието на Учителя.

На 17 септември - празника на Вярата, Надеждата, Любовта и Мъдростта - общинска комисия „благослови" младия учител за успешен път не само в училище, а и в науката, за да множи примера и делата на патрона на стипендията.

На 24 октомври 2009 г-н Кирил Йорданов - кмет на Варна, връчи на Димитър Маринов официалния сертификат. На тържеството присъстваха г-жа Блага Жечева - съпруга на Димитър Ефендулов, синът и снахата на Учителя - Милен и Светла Ефендулови. 

Общината поема всички такси на стипендианта и осигурява по една минимална месечна заплата през трите години на докторантурата: 22.09.2009 - 22.09.2012.

Стипендиантът приема за "свой дълг и за проява на чест и достойнство да развива своите способности и да служи на доброто и на красивото, където и да се намира, с каквото и да се занимава"- https://www.prolitera.net/present/?p=7.


Слово, произнесено от г-н Коста Базитов - заместник-кмет на Варна,
при връчването на първата стипендия за докторантура "Димитър Ефендулов"
 на Димитър Радев Маринов

Преди десетилетия младият Димитър Ефендулов тръгнал да се учи да проповядва от амвон. Съдбата препречила житейския му път.

Младият мъж преобразил пречката в шанс за поколения ученици и станал Учител.

Един от житейските уроци, който не се умори да преподава, разграничаваше смирение от примирение.

Никога и никой не го примири с невежеството, безнравствеността и бездуховността.

Последните години смирено потърси прошка от всеки, с когото гневът го беше смразил, за да премине в отвъдното пречистен от греховете на земните дни.

Днес открояваме примера му, за да протегнем през времето колорита на личността му, чистотата и глъбта на духа му.

Силата на човека, на Учителя и на учения подкрепяме чрез следовници.

На Димитър Маринов, първия носител на стипендията "Димитър Ефендулов", пожелаваме с чест и достойнство да следва учения и Учителя, да се мери с постиженията му и да помни, че истинският учител се гордее, когато ученикът го надскочи.

Защото стойността на живота е в спиралата!

24.09.2009
Гр. Варна


Откъс от мотивационното писмо на г-н Димитър Маринов

Личната ми мотивация за докторска дисертация е свързана с любопитна история.

Със заповед на МОН за командировки сред българската общност в Молдова през учебните 2005-2008 провеждах методическа работа с тамошните учители по БЕЛ. Междувременно установих, че езикът на бесарабските българи е недостатъчно изследван и реших да задълбоча филологическите си занимания в тази насока.

Докато работех върху книгата си за историята, бита и културата на българите от село Викторовка, Република Молдова, забелязах, че историята на българските селища, за чието население не съществуват достатъчно документи, може да се възстанови чрез ономастично проучване, наричано още "езикова археология". Това провокира у мен желание за ономастично изследване сред българите в Бесарабия, тъй като ономастиката е белег за етническа принадлежност, който нищо не може да унищожи.

Научното дирене ме отведе в Института за български език към БАН. С помощта на проф. дфн Тодор Балкански - ръководител на секцията за българска ономастика - уточних работното заглавие на своята дисертацията: "Ономастика на българските селища в северната част на молдовския Буджак". 

Научната ми цел е чрез езика да възстановя изгубената история на бесарабските българи. Намирам, че това е безкрайно интересно. Работата ще ми позволи да допринеса за разширяване на научното познание за българите от Молдова.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com